Olderdalen FUS kulturbarnehage

Olderdalen FUS kulturbarnehage ble bygget i 2008 og ligger på Heiane. Det er 97 barn og 23 voksne i barnehagen.

- avdelingsbarnehage med 5 aldersinndelte grupper
- fokus på de estetiske områdene drama, forming og musikk
- vi har fokus på sosial kompetanse
Hos oss kommer barnet og leken først!

Trenger du barnehageplass?
Mer info ang. søknad om barnehageplass finner du under fanen "Søk barnehageplass".

Kontaktinformasjon:
Olderdalen FUS kulturbarnehage
Myrateigen 2,
5412 Stord

Tlf. kontor:         415 32 347
Tlf. litlebasen:    415 32 348
Tlf. storebasen:  415 32 349

https://olderdalen.bhg.no