Ledige stillinger

FUS barnehagane har som målsetting å bli Norges beste barnehagebedrift. For å nå dette målet treng me dei dyktigaste og mest motiverte barnehagetilsette i Norge.
Me er difor alltid på jakt etter kompetente og engasjerte medarbeidarar.

Det er dessverre ingen ledige stillingar i Olderdalen FUS kulturbarnehage no. Ta gjerne kontakt med dagleg leiar eller med FUS administrasjonen for å høyra meir om ledige stillingar i ein av dei andre FUS barnehagane (sjå www.fus.no /Informasjon om kjedens andre barnehager).

 

Dette kan du forventa i FUS barnehagane:

 • Eit godt etablert opplæringsprogram
 • Nyutdanna barnehagelærarar får eit godt veiledningsprogram
 • At din kompetanse blir tatt på alvor ved høg grad av involvering
 • Muligheter til kurs i regi av FUS skulen
 • Fagleg samarbeid med andre FUS barnehagar
 • Ordna lønns- og arbeidsforhold
 • Mulighet for barnehageplass for eigne barn
 • Lønnskompensasjon for relevant vidareutdanning
 • Ein profesjonell eigar med lang erfaring i drift av barnehagar

Som tilsett i ein FUS barnehage forventar me at du:

 • Finn meining og glede i å jobba med barn!
 • Etterlever vår visjon og våre verdiar
 • Vert motivert av utviklingsmuligheter
 • Ynskjer å utvikla deg
 • Er ein lagspelar som vil bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vil bidra til å gjera FUS til Norges beste barnehagekjede